Într-un mediu competitiv, puține organizații își permit întreruperi costisitoare ale activității. Continuitatea serviciilor, a operațiunilor și funcționarea neîntreruptă a resurselor tehnologice este permanent amenințată de noile tehnologii, de evoluția proceselor și de noile oportunități de afaceri. Business Continuity Consulting a dezvoltat o abordare proactivă, bazată pe evaluarea riscurilor, care înglobează controale preventive, detective şi corective destinate reducerii acestor riscuri și asigurării suportului necesar pe parcursul procesului de schimbare și implementare a mecanismelor de asigurare a continuității operațiunilor și activităților. Planificarea continuității activităților reprezintă procesul proiectat pentru reducerea riscurilor activităţilor clienților ce pot apărea ca urmare a întreruperii neaşteptate a funcţiilor/operaţiilor critice, manuale sau automate, necesare pentru "supravieţuirea" sistemului informatic integrat. Sunt cuprinse resursele materiale şi umane necesare în vederea asigurării unui nivel minim pentru operaţiile critice.La întocmirea Planului pentru continuitatea afacerilor - Business Continuity Plan (BCP) este important să se ia în consideraţie următoarele principii: 

1. BCP reprezintă o parte esenţială în conducerea organizației

2. Activităţile de planificare trebuie să corespundă cu, să pună accent pe, şi să sprijine în mod direct strategia şi obiectivele organizației.
3. BCP trebuie să furnizeze rezilienţa organizaţională pentru optimizarea productivităţii şi disponibilităţii serviciilor.
4. BCP trebuie să fie un proces de management rentabil. Acesta se axează mai degrabă pe aducerea unui plus de valoare în procesul de management al activităților decât pe considerente de conducere sau de dirijare.
5. Organizaţia şi părţile sale componente deţin responsabilitatea şi răspunderea pentru susţinerea, punerea în aplicare, şi de testarea planului, în vederea asigurării unor competenţe şi capacităţi de BCP eficiente, corespunzătoare scopului şi actualizate.
6. Este necesară o politică şi strategie corespunzătoare, publicată şi distribuită, o schemă de lucru, împreună cu directivele practice asociate pentru BCP.
7. Înainte de a demara BCP, este necesară identificarea, definirea şi înţelegerea cerinţelor legale şi de reglementare relevante.
8. Implicaţiile BCP trebuie să fie luate în considerare în toate etapele dezvoltării noului sistem informatic integrat.

9. Implicaţiile BCP trebuie să fie tratate ca fiind parte esenţială a procesului de management de schimbare al activităților.