Certificări internaționale:

CISSP, CISA, CRISC, CISM, BCMS, LPT, CEH, ITIL, ISO 27001, ISO 9001, GDPR Foundation, DPO, etc.

Certificări naționale:

Manageri securitate, Manageri risc, Proiectanți sisteme de securitate, Consultanți securitate, Evaluatori risc etc.

Certificări ale companiei:

SR ISO/CEI 27001:2013 Managementul Securității Informației

SR ISO/CEI 9001:2008 Managementul Calității