Specificul activității Business Continuity Consulting impune aplicarea și respectarea unor măsuri speciale pentru protecția informațiilor, datelor și documentelor indiferent de forma sau metoda de stocare folosită.

Măsurile de protecție a documentelor, datelor și informațiilor, implementate la nivelul Business Continuity Consulting au la bază următoarele principii:

  • principiul "necesitatea de a cunoaște" conform căruia, vor fi autorizate să aibă acces la documente și informații numai persoanele care au nevoie de acele informații pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
  • principiul asigurării și aplicării măsurilor de protecție, în mod diferenţiat, pe zone de securitate şi în funcţie de nivelurile de acces la informaţii;
  • principiul accesului la documente și informaţii permis numai angajaților care consimt să respecte măsurile de protecție și să asigure confidențialitatea datelor și informațiilor;
  • principiul răspunderii personale privind aplicarea măsurilor de protecție.