• Consultanță pentru întocmirea nomenclatorului arhivistic conform legislației în vigoare pentru companii private și instituții publice;
  • Consultanță în arhivarea fizică conform legii;
  • Consultanță pentru arhivele care conțin documente clasificate secrete de serviciu sau secrete de stat;
  • Consultanță privind arhivarea electronică a documentelor;
  • Consultanță privind distrugerea confidențială a documentelor;
  • Consultanță privind securitatea documentelor;
  • Consultanță politici de guvernanță - lucrul cu documente;
  • Evaluarea arhivei la sediul Dumneavoastră;
  • Auditarea politicilor și procedurilor de retenție;
  • Evaluarea riscului și conformitatea cu legislația în vigoare;
  • Analiza costurilor privind organizarea arhivelor.