Business Continuity Consulting oferă consultanță și asistență de specialitate permanentă în vederea implementării tuturor Standardelor de protecție a informațiilor naționale clasificate și a informațiilor NATO clasificate. Astfel de servicii constau în:

  • întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de acces la informaţii naționale clasificate și informații NATO clasificate.
  • pregătirea personalului în domeniul protecției informațiilor clasificate;
  • asistență în derularea unui contract clasificat între un contractant privat și o autoritate publică;
  • consultanță în vederea implementării structurii de securitate la nivelul companiilor deținătoare de informații secrete de stat;
  • asistență de specialitate pe timpul efectuării controalelor din partea Autorității Desemnate de Securitate;
  • elaborare măsuri procedurale;
  • consultanță în vederea înființării structurilor INFOSEC;
  • consultanță în relația cu autoritățile publice cu atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate.