Business Continuity Consulting S.R.L. este beneficiar in cadrul Programului Operational Regional 2014-2021, Axa 2. "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii" 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri".

Business Continuity Consulting S.R.L. implementeaza proiectul "Productia de echipamente pentru protectia si securitatea cibernetica a sistemelor de automatizare industriala SCADA" cod SMIS 132743.

Obiectivul general al proiectului il constituie diversificarea activitatii firmei Business Continuity Consulting SRL prin crearea unui echipament inovativ nou pentru protectia si securitatea cibernetica a Sistemelor de Automatizare industriala SCADA.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Infiintarea unui nou punct de lucru in Municipiul Roman avand ca obiect de activitate cod CAEN 2611 pentru producerea si comercializarea noului echipament EMTRONICS

2. Angajarea de 5 noi salaraiati in cadrul firmei in scopul producerii , testarii si comercializarii noului echipament EMTRONICS

3. Crearea si inregistrarea la OSIM a noului echipament EMTRONICS, producerea in serie a echipamentului si comercializarea catre clientii firmei.

Pentru atingerea obiectivelor preconizate vor fi atinse urmatoarele rezultate:

1. Infiintare punct de lucru cod CAEN 2611

2. Achizitionarea echipamentelor si softurilor in vederea producerii dispozitivului EMTRONICS 3. Servicii de consultanta si publicitate derulate in conformitate cu prevederile contractului de finantare

Implementarea proiectului a inceput la data de 06.10.2020 si se va finaliza la data de 30.11.2021, avand o durata de 14 luni.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 910.707,00 lei, după cum urmează: 

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro.