Business Continuity Consulting poate furniza analiza gap-urilor/ pre-evaluări, serviciu de audit intern, training pe loc, scrierea procedurilor, implementare/ consultanţă şi alte servicii care pot sprijini organizaţiile să implementeze un sistem integrat de management sau care încearcă să obţină următoarele certificări:

  • BS ISO 22301 - Sistemul de Management al Continuităţii Afacerilor
  • ISO 27001 - Sistemul de Management al Asigurării privind Informaţiile
  • ISO 20000 - Sistemul de Management al Serviciilor privind Tehnologia Informaţională
  • ISO 9001 - Sistemul de Management al Calităţii

Serviciile oferite de Business Continuity Consulting  includ, de asemenea, revizuiri semestriale cu actualizări ale documentației de specialitate, cât şi o analiză anuală detaliată, actualizări şi training pe loc, în vederea asigurării acurateţei şi profitabilităţii continuităţii afacerilor.