Audit Auditul de securitate IT este o soluție profesională pe care Business Continuity Consulting o oferă clienților săi în scopul determinării tuturor vulnerabilităților sistemelor informatice. Rezultatul acestei acțiuni este evaluarea obiectivă a necesităților sistemelor/rețelelor informatice care aparțin clienților și propunerea unor soluții viabile pentru eliminarea vulnerabilităților descoperite.Auditul de securitate IT constă, dar nu se limitează, în:

  • Evaluarea implementării în practică a sistemului de management al securităţii informaţiei, conform standardului ISO 27001 sau unui alt standard internațional similar;
  • Evaluarea securități informației din perspectiva protecției mediilor de stocare, schimbului de informații, protecția informațiilor în tranzit, distrugerea și protecția împotriva scurgerilor de informații;
  • Evaluarea aspectelor legate de securitatea fizică se referă la spaţiile în care sunt amplasate componentele infrastructurii de comunicații, mijloacele de asigurare a condiţiilor de microclimat, electro-alimentare, protecţie la incendii, inundaţii, controlul accesului personalului, supraveghere, alarmare, precum şi alte măsuri specifice;
  • Verificarea controalelor tehnice implementate la nivelul infrastructurii de rețea;
  • Verificarea controalelor tehnice implementate la nivelul aplicației software de monitorizare rețea;
  • Verificarea controalelor tehnice implementate la nivelul serverelor;
  • Verificarea controalelor tehnice implementate la nivelul stațiilor de lucru.